giziew.org

በዚህ ዕትም

ልዩ ዕትም

መድኃኒዓለም የሴቲቱ ዘር

“በአንተ (በሰይጣን) እና በሴቲቱ፣ በዘርህና በዘሯ መካከል፣ ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፤ አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ”

Read More »
ልዩ ዕትም

ክርስቶስ ፋሲካችን

“እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶአልና”

Read More »
ልዩ ዕትም

ጲላጦስ

ጲላጦስም አይሁድን፦ እነሆ ንጉሣችሁ አላቸው። እነርሱ ግን፦ አስወግደው፥ አስወግደው፥ ስቀለው እያሉ ጮኹ።

Read More »
ልዩ ዕትም

“ተፈፀመ!”

ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ፦ ተፈጸመ አለ፥ ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ።

Read More »
ልዩ ዕትም

ፋሲካ

“እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ፤ ስለ በደላችንም ደቀቀ፤ የደህንነታችንም ተግሳፅ በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን”

Read More »
ልዩ ዕትም

ተነሥቶአል

“አትፍሩ፤ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትፈልጉ (እናውቃለን)፤ እርሱ በዚህ የለም፤ እንደ ተናገረው ተነሥቶአል”

Read More »
ልዩ ዕትም

“Easter” ፋሲካ አይደለም

የትንሣኤ ክብረበዓልን ወደ “ኢስተር” እንዲቀየር መደረጉ እሁድ (ሰንደይ – የፀሐይ ቀን) ቅዱስ ቀን ተደርጎ እንዲወሰድና በክርስትና ውስጥ የድንግል አምልኮ እንዲጀመር በር ከፍቷል

Read More »