giziew.org

ለጤናችን

ለጤናችን

ጾም እና ጤና

በአይሁድ፣ በክርስትና፣ በእስልምና፣ … ሃይማኖቶች መጾም የእምነቱን ሥርዓት የመከወን አንዱ ተግባር ነው። በቅዱስ መጽሐፍ እንደተወሳው መጾምና መጸለይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ነው።

Read More »
ለጤናችን

በመታጠብ “ራሳችንን እናንጻ”

በአገራችን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመመልከት እጅ በመታጠብ በቀላሉ በሽታን ለመከላከል የሚቻልበትን መንገድ የቀየሱና የተገበሩ ድርጅቶችና ግለሰቦች አሉ

Read More »
ለጤናችን

ቅድስና፤ የግል ንፅህናና መፀዳጃ ቤቶች

የግል ንፅህና በአካላዊ ቅድስና ውስጥ ይጠቃለላል። አምላክ ሰውን ሲፈጥረው ለራሱ ሰውነት መጠንቀቅ የሚያስችል አእምሮና አካላዊ ብቃት ሰጥቶታል። ለመታጠብ የሚረዳውን ውሃ ሰጥቶ ሳሙናን መፍጠር የሚያስችል ብቃት አላብሶታል።

Read More »