giziew.org

ከአዘጋጆች ብዕር

ልዩ ዕትም

በቀራንዮ ኮረብታ ሞት ሞተ

የሴቲቱ ዘር የሆነው መሢሕ ጌታ ወደዚህች ምድር መጥቶ፣ ነቁጥ አልባ ፍጹምና ንጹህ ሕይወት ኖሮ፣ በጠላት ወረዳ ውስጥ ብቻውን ሞትን ተጋፈጠ፤ ሞትን ለዘላለም ለመግደል ሕይወቱን ለዘላለም አሳልፎ ሰጠ

Read More »
ልዩ ዕትም

መድኃኒዓለም የሴቲቱ ዘር

“በአንተ (በሰይጣን) እና በሴቲቱ፣ በዘርህና በዘሯ መካከል፣ ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፤ አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ”

Read More »
ከአዘጋጆች ብዕር

ለእኛስ: ባልንጀራችን ማነው?

ለአይሁዳውያን “ባልንጀራ” የሚለው ትርጉም ብዙ ውዝግብን የፈጠረ በመሆኑ ጌታችንና መድኃኒታችን ሁሉም ሰው ሊያስተውለው በሚችል ግሩም ምሳሌ አስተማረ።

Read More »
ልዩ ዕትም

መድኃኒዓለም የሴቲቱ ዘር

“በአንተ (በሰይጣን) እና በሴቲቱ፣ በዘርህና በዘሯ መካከል፣ ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፤ አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ”

Read More »
ከአዘጋጆች ብዕር

“ጊዜው መቼ እንደሚሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ”

የጌታችንና የመድኃኒታችን ክርስቶስ የምድር አገልግሎት ወደመጠናቀቂያው ሲቃረብ ደቀመዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው ስለ ዳግም ምፅዓቱና ስለ ፍጻሜ ዓለም ጠይቀውት ነበር። መድኃኒዓለምም ሁኔታውን በዝርዝር ካስረዳቸው በኋላ የምፅዓቱን

Read More »