giziew.org

በዚህ ዕትም

ልዩ ዕትም

“… እንደ ትዕዛዙ ዐረፉ”

ጌታችን ቀዳሚት ሰንበትን በመቃብር ከማረፉ በፊት የነበረውን ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር “ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ከመ ይጽባሕ ሰንበት” (“አርብ ቀንም ነበር፤ የሰንበትም አጽቢያ ነበር”) ይላል

Read More »
ልዩ ዕትም

መድኃኒዓለም የሴቲቱ ዘር

“በአንተ (በሰይጣን) እና በሴቲቱ፣ በዘርህና በዘሯ መካከል፣ ጠላትነትን አደርጋለሁ፤ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፤ አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ”

Read More »
ልዩ ዕትም

ክርስቶስ ፋሲካችን

“እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶአልና”

Read More »
ልዩ ዕትም

ጲላጦስ

ጲላጦስም አይሁድን፦ እነሆ ንጉሣችሁ አላቸው። እነርሱ ግን፦ አስወግደው፥ አስወግደው፥ ስቀለው እያሉ ጮኹ።

Read More »
ልዩ ዕትም

“ተፈፀመ!”

ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ፦ ተፈጸመ አለ፥ ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ።

Read More »
ልዩ ዕትም

ፋሲካ

“እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ፤ ስለ በደላችንም ደቀቀ፤ የደህንነታችንም ተግሳፅ በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን”

Read More »
ልዩ ዕትም

“ለምን ታለቅሻለሽ?”

የየሱስን አስከሬን የት እንደደረሰ የሚነግራት ሰው ለማግኘት ዞር ብላ ስትመለከት “አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጊአለሽ?” የሚል ሌላ ድምፅ ሰማች

Read More »